en-USnl-NL

e-Standaarden

Een snelle, foutloze en efficiënte informatieoverdracht is alleen mogelijk als de informatiesystemen in de keten precies dezelfde taal spreken. Op bedrijfsprocessen gebaseerde informatiestandaards zorgen daarvoor. Het zijn vaste afspraken over het formaat, de inhoud en de betekenis van de uit te wisselen informatie (berichten en coderingen) én de manier waarop deze technisch gecommuniceerd moeten worden.