en-USnl-NL

e-Business to Government

Business-to-government betreft de informatie-uitwisseling tussen het bedrijfsleven, de overheid en door het bedrijfsleven ingestelde organisaties voor keuringen en inspecties, meestal in het kader van wet- en regelgeving.