en-USnl-NL

Programma 'A smarter Greenport'

In het innovatieprogramma ‘a SMARTER Greenport’ binnen de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen werkt Tuinbouw Digitaal aan een vierjarige ICT R&D agenda voor de Nederlandse Tuinbouw. Het doel hiervan is het stimuleren van innovatie in Nederlandse tuinbouwketens door de ontwikkeling en toepassing van vernieuwende informatie & communicatie technologie. Het programma komt tot stand in een Publiek-Private Samenwerking (PPS), waarin de kern van het bedrijfsleven wordt gevormd door de samenwerking tussen drie sectororganisaties voor informatiemanagement in de tuinbouw, namelijk Floricode (bloemen en planten), Frug I Com (groente en fruit) en EDIbulb (bloembollen).

In het programma staan de vier thema's van Tuinbouw Digitaal centraal. Binnen deze actielijnen zijn voor de jaren 2013 en 2014 de volgende projecten gedefinieerd:

e-Standaarden 
1. Verbetering kwaliteit Nederlandse standaarden tuinbouw
2. Standaardisatie van kas naar keten

e-Informatie-integratie 
3. Consumer Interaction 
4. Kwaliteitgestuurde Tracking & Tracing

e-Business to Government 
5. e-Government to Business open data (G-to-B)

e-Competenties 
6. Hort-I-management Scan 
7. Thematische nieuwsalerts
8. Slimmer ondernemen in 1 minuut

 
 

Terug