en-USnl-NL


Tuinbouw Digitaal Projecten

Dit zijn onderzoeksprojecten die in opdracht van Tuinbouw Digitaal worden uitgevoerd door kennisinstellingen, zoals Wageningen UR en TNO. (link naar ‘Onderzoek in opdracht van Tuinbouw Digitaal’). Deze projecten worden gefinancierd door het Ministerie van EZ in het kader van het Topsectorenbeleid. <Lees meer...>

 Voor een samenvatting van de behaalde resultaten klik hier.

Tuinbouw Digitaal Projecten

Horti-I-Management Scan
Een cruciale succesfactor voor informatiemanagement in de tuinbouw is de ontwikkeling van kennis en competenties bij de ondernemers in de sectoren.
Vooronderzoek Tuinbouw Digitaal
"Het tuinbouwbedrijfsleven is goed op weg in het versterken van haar informatievoorziening. Wel is de samenhang tussen projecten en samenwerking binnen de sector nog onvoldoende."

Dit onderzoek brengt in kaart wat we kunnen leren van bestaande ervaringen met ERP in de tuinbouw.

De ambitie van Tuinbouw Digitaal is om in 2015 in Europa leidend op het gebied van informatie-management in tuinbouwketens en is dat mondiaal in 2020. 
Op het gebied van Auto-Identificatie zijn er veelbelovende technologische ontwikkelingen. Voorbeelden zijn RFID en multi-dimensionale barcodes (o.a. GS1 Databar). 
Verbetering kwaliteit standaarden tuinbouw
Het doel van dit project het beoordelen en verbeteren van de kwaliteit van de informatie-standaarden in de Nederlandse tuinbouw, zowel op technisch en inhoudelijk vlak, als op organisatorisch vlak.
RSS
1234