en-USnl-NL


Tuinbouw Digitaal Projecten

Dit zijn onderzoeksprojecten die in opdracht van Tuinbouw Digitaal worden uitgevoerd door kennisinstellingen, zoals Wageningen UR en TNO. (link naar ‘Onderzoek in opdracht van Tuinbouw Digitaal’). Deze projecten worden gefinancierd door het Ministerie van EZ in het kader van het Topsectorenbeleid. <Lees meer...>

 Voor een samenvatting van de behaalde resultaten klik hier.

Tuinbouw Digitaal Projecten

Kwaliteitsgestuurde Tracking & Tracing
Productkwaliteit is van doorslaggevend belang in versketens zoals de tuinbouw. Momenteel vindt tracking en tracing van de kwaliteit in het logistieke proces van de productie naar de markt vooral plaats met dataloggers die achteraf kunnen worden uitgelezen. In dit project wordt in een praktijkpilot een innovatief systeem voor real-time management van productkwaliteit in de keten ontwikkeld en gedemonstreerd.
Standaardisatie van kas naar keten
In dit project is een advies opgesteld voor het stimuleren van het standaardiseren van koppelvlakken tussen bedrijfsmanagementsystemen en apparaten in de kas, voor een innovatieve Nederlandse tuinbouwsector.
Consumer Interaction
In het showcase project Facebility is een smartphone app ontwikkeld waarmee consumenten door het scannen van de barcode op producten allerlei relevante informatie kunnen opvragen, zoals producent, recepten, productinformatie en logistieke informatie.
E-Government-to-Business Open Data

Informatie ligt overal. Bij de overheid, bij het bedrijfsleven, op het web, in social  media. Welke informatie dat precies is en wie die informatie goed zou kunnen gebruiken is het grote vraagstuk. Nieuwe, moderne toepassingen gebaseerd op Open Data en Social Media kunnen de Topsector T&U en de overheid helpen winst te maken respectievelijk haar taken efficiënter uit te voeren.Thematische Newsalerts
Om de gebruikers van de Tuinbouw Digitaal-website goed op hoogte te kunnen houden van de ontwikkelingen binnen de sector, is software ontwikkeld die automatisch relevante nieuwsberichten en  interessante webpagina's op het internet verzamelt. Deze nieuwsberichten zullen binnenkort worden getoond op de Tuinbouw Digitaal-website.
Slimmer ondernemen in 1 minuut

Om tuinders kennis te laten maken met de mogelijkheden van ICT op hun bedrijf is de gratis cursus ‘Slimmer ondernemen in 1 minuut’ (editie Tuinbouw) ontwikkeld. De cursus bestaat uit zes afleveringen (o.a. Een betere website, Digitaal vaardig personeel en Big data) en wordt via email toegestuurd.

RSS
1234