en-USnl-NL


Tuinbouw Digitaal Projecten

Dit zijn onderzoeksprojecten die in opdracht van Tuinbouw Digitaal worden uitgevoerd door kennisinstellingen, zoals Wageningen UR en TNO. (link naar ‘Onderzoek in opdracht van Tuinbouw Digitaal’). Deze projecten worden gefinancierd door het Ministerie van EZ in het kader van het Topsectorenbeleid. <Lees meer...>

 Voor een samenvatting van de behaalde resultaten klik hier.

Tuinbouw Digitaal Projecten

Kwaliteitgestuurde Rozenketen

Dit project ontwikkelt een prototype van een innovatief systeem voor real-time bewaken en voorspellen van productkwaliteit in rozenketens en toe te passen in een praktijkpilot. Het systeem moet het mogelijk maken om condities die van invloed zijn op de kwaliteit van rozen te bewaken gedurende de gehele naoogstfase van producent tot retailer. Dit leidt tot een hogere kwaliteit van het product bij de eindgebruiker, minder uitval, lagere logistieke kosten door betere capaciteitsbenutting en kortere lead-times.

  • 3 oktober 2015
  • Auteur: Cor Verdouw
  • Aantal views: 8162
  • Reacties: 0
Adoptie digitaal zakendoen
Betrouwbare en actuele keteninformatie is van groot belang om de toonaangevende positie van de Nederlandse sierteelt te behouden en te verstevigen. Een brede acceptatie en invoering van digitaal zakendoen is dan ook cruciaal. Dit project onderzoekt de huidige status, barrières en mogelijkheden om digitaal zakendoen te stimuleren in de sierteelt.
  • 2 februari 2015
  • Auteur: Cor Verdouw
  • Aantal views: 5385
  • Reacties: 0
RSS