en-USnl-NL


Tuinbouw Digitaal Projecten

Dit zijn onderzoeksprojecten die in opdracht van Tuinbouw Digitaal worden uitgevoerd door kennisinstellingen, zoals Wageningen UR en TNO. (link naar ‘Onderzoek in opdracht van Tuinbouw Digitaal’). Deze projecten worden gefinancierd door het Ministerie van EZ in het kader van het Topsectorenbeleid. <Lees meer...>

 Voor een samenvatting van de behaalde resultaten klik hier.

Tuinbouw Digitaal Projecten

maandag 30 maart 2015

Voordelen van ICT-gebruik op tuinbouwbedrijven

Uit onderzoek is gebleken dat mensen vooral door prikkels van binnenuit gemotiveerd worden om ICT te gaan gebruiken. Dit kan door tuinders die nog niet digitaal zakendoen kennis te laten maken met de (economische) voordelen van het gebruik van ICT.

Doelstelling

Het doel van dit project is kennis te ontwikkelen over de voordelen van ICT- gebruik voor tuinders. Door inzicht te ontwikkelen ontstaat er op de eerste plaats een stuk bewustwording en motivatie bij de (mogelijke) gebruikers. Een volgende stap is benchmarking, waardoor tuinders kunnen zien hoe het ICT-gebruik op hun eigen bedrijf zich verhoudt tot het ICT-gebruik op andere tuinbouwbedrijven. Goed inzicht in de mogelijke voordelen van ICT en de eigen positie maakt het voor tuinders makkelijker om een volgende stap te zetten, waardoor  integrale managementsystemen en standaarden in de tuinbouw breder geaccepteerd en toegepast gaan worden.

Beoogde resultaten

Dit project is van start gegaan op 1 januari 2015 en levert uiteindelijk een rapport en een benchmarktool  op. Het rapport beschrijft de voordelen van ICT-gebruik op tuinbouwbedrijven, op basis van kwalitatief én kwantitatief onderzoek, en een methode voor het meten van ICT-gebruik en de baten daarvan. De kennis over het meten van ICT-gebruik zal worden gebruikt om een benchmarktool te ontwikkelen.

Nieuwsberichten

Trailer: Nut van ICT-gebruik in tuinbouw

Breng met online-tool ICT gebruik op eigen bedrijf in kaart

Tuinbouwbedrijven met meer ICT-ondersteuning hebben hogere rentabiliteit

Resultaten folder

Publicatie

Nut van ICT-gebruik in de tuinbouw (interactieve PDF)

Trailer: Nut van ICT-gebruik in tuinbouw

Presentatie TKI-event topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Contactpersoon

Nico Bondt, Wageningen Economic Research

Opdrachtgever
Henk Zwinkels, Floricode; gedelegeerd opdrachtgever vanuit Tuinbouw Digitaal

Klankbordgroep
Community team van Tuinbouw Digitaal

 

Print
Auteur: Niels Tomson
0 Reacties

Categorieën: TD ProjectAantal views: 10848

Tags: