en-USnl-NL


Tuinbouw Digitaal Projecten

Dit zijn onderzoeksprojecten die in opdracht van Tuinbouw Digitaal worden uitgevoerd door kennisinstellingen, zoals Wageningen UR en TNO. (link naar ‘Onderzoek in opdracht van Tuinbouw Digitaal’). Deze projecten worden gefinancierd door het Ministerie van EZ in het kader van het Topsectorenbeleid. <Lees meer...>

 Voor een samenvatting van de behaalde resultaten klik hier.

Tuinbouw Digitaal Projecten

maandag 30 maart 2015

Tuinbouw Digitaal community management en verspreiding

Het innovatieprogramma  ‘a SMARTER Greenport’ zet in op het ontwikkelen van een sectoraal kenniscentrum voor de ontwikkeling, toepassing en valorisatie van vernieuwende ICT binnen de Nederlandse tuinbouwketen. De basis van dit kenniscentrum wordt gevormd door de Tuinbouw Digitaal community. Dit is een praktijknetwerk dat zich richt op een verdere digitalisering in de tuinbouw door het faciliteren en organiseren van activiteiten en communicatie-uitingen op het gebied van ICT en tuinbouw.


Doelstelling

De doelstelling van dit overkoepelende project is tweeledig. Enerzijds bestaat het project uit het onderhouden en verder uitbouwen van Tuinbouw Digitaal community. Dit gebeurt zowel  via fysieke als virtuele netwerkactiviteiten. Onder de fysieke activiteiten vallen de community meetings, die tweemaal per jaar plaats vinden en verder actieve deelnames aan relevante congressen. De virtuele netwerkorganisatie wordt vorm gegeven door de eigen webportal www.tuinbouwdigitaal.net, deelname aan een LinkedIn-groep en eenTwitteraccount, waarop regelmatig het laatste nieuws wordt gecommuniceerd.

Anderszijds valt een deel van de coördinatie van  het innovatieprogramma ‘a SMARTER Greenport’ en de communicatie van de onderzoeksresultaten uit de verschillende projecten binnen het project ‘Tuinbouw Digitaal community’.

 

Beoogd resultaat uit project

Binnen het project, gestart per 1 januari 2015, ligt de focus op:

 • Het delen van kennis over ICT in de tuinbouw in het netwerk van ICT-professionals en andere geïnteresseerden.
 • Het vergroten van het gebruik van het kennisportaal Tuinbouw Digitaal  als centrale ingang voor vragen over ICT in de tuinbouw door ondernemers en werknemers.
 • Hieraan wordt gewerkt door de volgende activiteiten:
 • Twee community meetings per jaar
 • Uitvoering van een communicatieplan voor Tuinbouw Digitaal
 • Tuinbouw Digitaal website verder ontwikkelen, waarbij de nadruk ligt op kennisoverdracht
 • Beheer en verdere verbetering van de ‘ICT Radar’ (nieuwsalerts)
 • De online-cursus ‘Slimmer ondernemen in 1 minuut’ voor de tuinbouw
 • Betrekken van meer universiteiten/NWO-projecten bij de Tuinbouw Digitaal Community
 • Advisering over standaardisatie bij ICT-initiatieven (bijv. PPS-en) in de tuinbouw
 • Deelname aan (internationaal) congres om de ICT-ontwikkelingen in de Nederlandse tuinbouw onder de aandacht te brengen
 • Deelname aan internationale standaardisatie organisaties (UNCEFACT/GS1)
 • Coördinatie van het innovatieprogramma ‘a SMARTER Greenport’ en de koepel Tuinbouw Digitaal.

Nieuwsberichten

Resultaten folders

Contactpersoon

Nico Bondt, Wageningen Economic Research

Opdrachtgever

Henk Zwinkels, Floricode; gedelegeerd opdrachtgever vanuit Tuinbouw Digi

taal

Klankbordgroep

Community team van Tuinbouw Digitaal

Print
Auteur: Niels Tomson
0 Reacties

Categorieën: TD ProjectAantal views: 9709

Tags: