en-USnl-NL


Tuinbouw Digitaal Projecten

Dit zijn onderzoeksprojecten die in opdracht van Tuinbouw Digitaal worden uitgevoerd door kennisinstellingen, zoals Wageningen UR en TNO. (link naar ‘Onderzoek in opdracht van Tuinbouw Digitaal’). Deze projecten worden gefinancierd door het Ministerie van EZ in het kader van het Topsectorenbeleid. <Lees meer...>

 Voor een samenvatting van de behaalde resultaten klik hier.

Tuinbouw Digitaal Projecten

maandag 2 februari 2015

Adoptie digitaal zakendoen

Betrouwbare en actuele keteninformatie is van groot belang om de toonaangevende positie van de Nederlandse sierteelt te behouden en te verstevigen. Een brede acceptatie en invoering van digitaal zakendoen is dan ook cruciaal. Dit project onderzoekt de huidige status, barrières en mogelijkheden om digitaal zakendoen te stimuleren in de sierteelt.

Achtergronden
De aanleiding van dit project is het initiatief Together 4 Better (T4B), voorheen Plantcenter Europe, dat enkele jaren geleden gestart is door vier grote potplantenexporteurs in het Westland. Aan dit initiatief nemen inmiddels ook circa 170 kwekers deel. Deze groep stelt zich ten doel het digitaal zakendoen te optimaliseren zodat het merendeel van de reguliere orders volledig digitaal kan worden afgehandeld. Er wordt intensief samengewerkt met FloraHolland (Connect), Floricode en de betrokken softwareleveranciers. Hierdoor wordt er voor gezorgd dat in de processen én in de systemen de nodige verbeteringen worden doorgevoerd. Het doel is dat zowel kwekers als exporteurs uiteindelijk in staat zijn meer dan 75% van de orders digitaal te verwerken van aanbod tot en met levering. Pas dan komen alle voordelen van digitaal zakendoen volledig tot hun recht.
Wageningen Economic Research heeft voor Together 4 Better (T4B) de onderliggende barrières en de mogelijkheden om digitaal zakendoen te stimuleren in kaart gebracht in de potplantenketen. Vervolgens is dit ook voor tuinplanten (boomkwekerij) en bollen onderzocht. In 2016 richt het onderzoek zich op de groep van vooral kleinere kwekers die nog weinig affiniteit hebben met digitaal zakendoen, in samenwerking met Plantion. 

Resultaten
• Presentatie 'Digitaal zakendoen en virtuele marktplaatsen in de sierteelt', 2016: Klik hier
• Artikel Bloembollenvisie, Bollensector onbewust onbekwaam in digitaal zakendoen: Klik hier

• Presentatie ‘De adoptie van digitaal zakendoen in de boomkwekerij’ , 2015: Klik hier 

• Presentatie Smart Agrimatics 2014, Stimulating e-Business adoption: Klik hier
• Presentatie Floricode Adviesraad, 2014: Klik hier
• Rapport Stimuleren digitaal zakendoen, 2014: Klik hier 

• Presentatie Tussenresultaten Verkennend Onderzoek Stimuleren Elektronisch Zakendoen, 2013: Klik hier

Nieuwsberichten
• Goed voorraadbeheer telers cruciaal voor digitaal zakendoen: Klik hier

• Digitaal zakendoen versterkt positie Nederlandse potplantensector: Klik hier
• ‘Boomkwekerijbedrijven zouden meer moeten inzetten op digitaal zakendoen’: Klik hier


Contactpersoon
Cor Verdouw, Wageningen Economic Research (voorheen LEI): email
• Henk Zwinkels, Floricode: email
Print
Auteur: Cor Verdouw
0 Reacties

Categorieën: TD ProjectAantal views: 5038

Tags: