en-USnl-NL

E-STANDAARDEN

Een snelle, foutloze en efficiënte informatieoverdracht is alleen mogelijk als de informatiesystemen in de keten dezelfde taal spreken. Op bedrijfsprocessen gebaseerde informatiestandaards zorgen daarvoor. Het zijn vaste afspraken over het formaat, de inhoud en de betekenis van de uit te wisselen informatie én de manier waarop deze technisch gecommuniceerd moeten worden.  Contactperson: Henk Zwinkels
 

Projecten e-Standaarden

No articles match criteria.