en-USnl-NL

Projecten digitalisering in de tuinbouw

DaVinc3i

by
Article Rating

De wereld verandert razendsnel, ook de sierteelt. De tijd dat handelaren ‘s ochtends om zes uur een schier eindeloze rij bloemen onder de veilingklokken voorbij zagen trekken waarbij ze op een knop moesten drukken om aankopen te doen, is grotendeels voorbij. Virtualisering en internationalisering hebben bijvoorbeeld geleid tot beeldveilen en kopen op afstand.

Het effect van zulke veranderingen wordt onderzocht in het project DaVinc3i. Onder de paraplu van het logistiek topinstituut Dinalogcoördineert Wageningen Universiteit het project. Diverse ketenpartners, kwekers, FloraHolland, VGB, groothandelaren en logistiek dienstverleners en TLN werken samen met andere kennisinstellingen: Technische Universiteit Eindhoven en Vrije Universiteit Amsterdam. De helft van het budget van twee miljoen euro komt van Dinalog, de universiteiten betalen vijf ton, het bedrijfsleven een ton en de rest komt van het Productschap Tuinbouw.
Hoogleraar Jack van der Vorst van Universiteit Wageningen: “Na een aantal toekomstscenario’s op hoofdlijnen te hebben opgesteld, werken we nu aan de verdere invulling van die scenario’s. We gaan deze scenario’s met de bedrijven verder uit te werken tot succesvolle business cases. Hierbij worden ook studenten ingezet die hun afstudeerwerk bij de bedrijven kunnen doen.”


Virtualisatie betekent in deze context dat producten niet meer 'live' te zien zijn, maar dat handelaren het moeten doen met een plaatje op een beeldscherm. Dat wil het woord beeldveilen ook zeggen: veilen van producten via het beeldscherm. Van der Vorst: ”Als producten niet meer fysiek aanwezig hoeven te zijn, ontkoppel je de commerciële en logistieke stromen. Waarom zou je bloemen vanuit Afrika naar Aalsmeer brengen voor de veiling en dan doorvliegen naar Moskou als je ook direct naar Moskou kunt gaan? De consequentie is wel dat de verkoop in Aalsmeer blijft gebeuren, maar dat het logistieke centrum niet meer in Nederland ligt”, legt Van der Vorst uit. “De Nederlandse expertise gebruiken we echter om grip te houden op de vervoersstromen via internationale hub-netwerken. De BV Nederland als het coördinatiecentrum van de handel in bloemen.”
De veranderingen maken dat het potentieel van de handel groter wordt, aldus Van der Vorst. Maar de veranderende markt betekent wel dat Nederlandse bedrijven zich moeten aanpassen. 'Kwekers, vervoerders en handelaren, ze moeten zich allemaal bezinnen op de wijzigingen. Daar gaat DaVinc3iover. Het is een strategisch project over de gevolgen van de virtualisering en internationalisering. Wat betekent die voor consumenten en bedrijven, hoe moeten we erop reageren als individuele schakel en hoe moeten we erop reageren als sector als geheel?”
De wetenschappers zoeken ’samen naar antwoorden voor die veranderingen, vertelt de hoogleraar. “Voor welke producten is het goed ze direct naar Moskou te vervoeren? Hoe kunnen we dit het best doen? Wie beslist daarover? Wie gaat het dan daadwerkelijk uitvoeren? Wij maken een ontwerp van het logistieke systeem. Daarna komt de vraag: Wie gaat dat dan echt doen, wat zijn de logistieke vuistregels voor de toekomst en waar komt de internationale hub te liggen? Maar we kunnen pas over het succes van DaVinc3i spreken als we deze scenario's voor bedrijven kunnen uitwerken.”

Klik
hier voor meer informatie over het project.
Klik hier voor de de presentatie over Duurzaamheid van business modellen van de Nederlandse Groothandel.


Beoordeel
<< Terug