en-USnl-NL

Projecten digitalisering in de tuinbouw

Smart Agri-Food (EU)

by
Article Rating

Een belangrijk onderdeel van de Digitale Agenda van Euro-commissaris mevrouw Kroes is het Future Internet Public Private Partnership programma (FI-PPP). Hierin worden vanuit de specifieke behoeften van verschillende sectoren de eisen aan toekomstige internet-technologieën gedefinieerd. De vervolgfasen zullen zich richten op het ontwikkelen van nieuwe internet technologie en brede toepassing daarvan. Het totale EU-budget van het programma is ongeveer 300 miljoen Euro.

Onderdeel van het FI-PPP programma is het Smart Agri Food project dat onder leiding staat van het LEI. De land- en tuinbouw is daarmee één van de 8 sectoren die in het programma onder de loep worden genomen.

Het SmartAgriFood project richt zich op drie onderdelen:

• Slimme teelt:
gericht op automatisering op het primaire bedrijf (inclusief remote sensoring en monitoren van planten/oogst);

• Slimme agrologistiek:
gericht op intelligent transport en real-time logistiek van agri-voedingsproducten (door virtualisatie van logistieke stromen, connectiviteit en logistieke intelligentie);

• Slim voedselbewustzijn:
gericht op informatievoorziening voor de consument op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en diervriendelijkheid, bijvoorbeeld door mobiele apps.

Het consortium van het Smart Agri-Food project bestaat uit 21 organisaties uit 7 landen. De EU-bijdrage is ± 5.000.000 Euro.

 


Voor de presentatie op de Tuinbouw Digitaal Community Meeting van 19 maart 2012: Klik hier.

Voor meer informatie over het FI-PPP programma: Klik hier.

Voor meer informatie over het Smart Agri-Food project: Klik hier.
 


 


Beoordeel
<< Terug