en-USnl-NL

Projecten digitalisering in de tuinbouw

Leidraad Berichtontwikkeling Land- en tuinbouw

by
Article Rating
Doel project
Het ontwikkelen van een leidraad voor het ontwikkelen van standaard berichten voor elektronische gegevensuitwisseling in de land- en tuinbouw en het opzetten van eensectoroverschrijdend standaardisatie overleg. Dit moet leiden tot harmonisatie van berichtontwikkeling en het verbeteren van de interoperabiliteit binnen de land- en tuinbouw.
 
Aanleiding
De huidige wildgroei aan “standaarden” nationaal en internationaal is ongewenst. Dat staat een voortvarende groei van EDI-toepassingen in de land- en tuinbouw in de weg en leidt tot extra inspanningen voor analyse, definitie, implementatie en onderhoud. Er is behoefte aan harmonisatie; één methodiek voor het modelleren van de informatiestromen, het uitwerken van datamodellen (de semantiek) en voor het definiëren van standaardberichten, waarbij duidelijk is aangegeven hoe maximaal wordt aangesloten op internationale standaarden. Dit moet er toe leiden dat berichtcomponenten beter uitwisselbaar zijn, waardoor bij de ontwikkeling van nieuwe berichten geput kan worden uit een repository met gestandaardiseerde componenten.
 
Resultaten
Het project heeft geresulteerd in een leidraad. Deze is tijdens het project ook al toegepast voor de ontwikkeling van een standaardbericht voor het uitwisselen van analyseresultaten van laboratoria. Dit eLab bericht is ingediend bij UN-CEFACT.

Downloaden leidraad (eindrapport): Klik hier

 

Downloaden specifcatie eLAB bericht: Klik hier

 


 


Beoordeel
<< Terug