en-USnl-NL


Sector projecten

Deze pagina geeft een overzicht van relevante projecten binnen de TD-thema’s. Genoemde projecten zijn niet noodzakelijkerwijs door Tuinbouw Digitaal geïnitieerd.

Sector Projecten

FIspace

Samen met Wageningen UR (LEI) en Mieloo & Alexander wordt gewerkt aan het onderwerp "kwaliteit gestuurde logistiek in de bloemen en plantenketen". In een pilotproject worden in het gehele traject vanaf de kweker, de transporteur, de exporteur tot en met de retailer actief en online de omstandigheden gemeten die van invloed zijn op de productkwaliteit.

Leidraad Berichtontwikkeling Land- en tuinbouw
RSS
12