en-USnl-NL

Wie is Tuinbouw Digitaal?


Tuinbouw Digitaal is een Community waarbij iedereen die zich bezighoudt met digitalisering en standaardisatie in de tuinbouw zich aan kan sluiten. Meld u aan bij de LinkedIn-groep of mail voor meer informatie naar Tuinbouw Digitaal. De dagelijkse leiding ligt bij een Community Team. Het Community Team wordt aangestuurd door een programmabestuur.  


Tuinbouw Digitaal team:
Ruud Hoosemans (Frug I Com)
Marjo van der Sman (Floricode)
Henk Zwinkels (Floricode)
Kees van Drunen (Ministerie van EZ)
Nico Bondt (LEI Wageningen UR)
Koos van der Meij (LEI Wageningen UR)