en-USnl-NL

Wie is Tuinbouw Digitaal?

Tuinbouw Digitaal is een Community waarbij iedereen die zich bezighoudt met digitalisering en standaardisatie in de tuinbouw zich aan kan sluiten. Meld u aan bij de LinkedIn-groep of mail voor meer informatie naar Tuinbouw Digitaal. De dagelijkse leiding ligt bij een Community Team. Het Community Team wordt aangestuurd door een programmabestuur. 

Community Team Tuinbouw Digitaal 
Harrij Schmeitz  (Frug I Com) 
Marjo van der Sman (Floricode)
Henk Zwinkels (Edibulb) 
Kees van Drunen (Ministerie van EZ)
Cor Verdouw (LEI Wageningen UR)
Nico Bondt (LEI Wageningen UR) 

Programmabestuur Tuinbouw Digitaal
• Herman de Boon (VGB)
• JanPaul Landman (FloraHolland / VBN)
• André Nieuwenhuijse (Ministerie van EZ)
•  Peter Verbaas (GroentenFruit Huis)
•  Alfons Zwetsloot (Anthos)