en-USnl-NL

Thema’s

  1. E-Standaarden. Een snelle, foutloze en efficiënte informatieoverdracht is alleen mogelijk als de informatiesystemen in de keten dezelfde taal spreken. Op bedrijfsprocessen gebaseerde informatiestandaards zorgen daarvoor. Het zijn vaste afspraken over het formaat, de inhoud en de betekenis van de uit te wisselen informatie én de manier waarop deze technisch gecommuniceerd moeten worden.  Contactperson: Henk Zwinkels

  2. E-informatie integratie. Het verbeteren van informatie-uitwisseling binnen en tussen bedrijven in het tuinbouwcluster (veredelaars, telers, logistieke dienstverleners, veilingen, verpakkers, handelaren, retailers en consumenten). Contactpersoon: Marjo van der Sman

  3. E-business to government. Het verbeteren van informatie-uitwisseling tussen het bedrijfsleven, de overheid en organisaties voor keuringen en inspecties.  Contactpersoon: Henk Zwinkels

  4. E-competenties. Het vergroten van kennis en vaardigheden van ondernemers en hun medewerkers zodat ze in hun dagelijkse activiteiten beter gebruik maken van digitale informatiesystemen en op basis hiervan beter in staat zijn bedrijfsbeslissingen te nemen. Contactpersoon: Nico Bondt