en-USnl-NL

Hoe is Tuinbouw Digitaal ontstaan?

De Nederlandse tuinbouw heeft een dominante handelspositie in de wereld. Om deze te behouden zijn verbetering van informatiemanagement  en benutting van standaarden binnen tuinbouwbedrijven en -ketens van cruciaal belang. Dit constateerde LEI Wageningen UR in de inventarisatiestudie ‘Tuinbouw Integraal digitaal’ (2009).  

In 2009 zijn hiertoe de eerste stappen gezet door het organiseren van een platform voor  de standaardisatieorganisaties (Frug I Com, Edibulb en Florecom), het LEI en PT. In dit platform werd tussen de deelsectoren informatie over projecten uitgewisseld. 

In 2010 heeft dit platform drie bijeenkomsten georganiseerd met ondernemers en bestuurders van eerder genoemde organisatie om te zien of er draagvlak is en welke speerpunten zij belangrijk vinden. 

Naar aanleiding van deze bijeenkomsten bleek er voldoende draagvlak te bestaan, zijn speerpunten benoemd en is een bestuurlijk kader ontwikkeld. In 2011 is hiervoor een gezamenlijke aanpak gedefinieerd in het programma ‘Tuinbouw Digitaal’. Dit startte in 2011.