en-USnl-NL

Smart Apps for Food & Flowers

Op dinsdag 7 oktober hebben Wageningen UR, InnovationQuarter en Greenport Digital (Tuinbouw Digitaal) een matchmaking event georganiseerd voor ICT-bedrijven en bedrijven in de vers-keten, in het kader van de projecten FInish en SmartAgriFood. Met ongeveer 80 bedrijven vanuit gebruikers (primaire bedrijven, logistieke bedrijven, verwerkers) en ICT ontwikkelaars is gebrainstormd over wensen en ideeën om slimme applicaties toe te passen binnen de tuinbouwsector. Het doel om ICT ontwikkelaars te matchen met tuinbouwbedrijven is deze middag geslaagd.

FInish en SmartAgriFood zijn een zgn. accelerator projecten die de laatste fase van het Europese Future Internet programma markeren. Beide projecten bouwen voort op het business collaboration platform FIspace. Het doel van de projecten is om internetondernemers en MKB-bedrijven in Europa te stimuleren slimme applicaties te ontwikkelen die voorzien in de behoeftes van bedrijven in het Food & Flowers domein. De EU ondersteunt het realiseren van de beste ideeën!

FInish en SmartAgriFood verstrekken samen ongeveer 9 miljoen euro aan subsidies voor de realisatie van intelligente systemen, zoals softwareapplicaties. De voorgestelde oplossingen zullen zich richten op nieuwe  naadloze business-to-business (B2B) samenwerking in complexe logistieke ketens en netwerken. De oplossingen zijn in het belang van alle betrokken partijen, en zorgen voor directe of indirecte voordelen voor de consument.

In de bijeenkomst werd in verschillende presentaties duidelijk gemaakt wie projecten kunnen indienen, aan welke criteria de projecten moeten voldoen en andere relevante informatie rondom deze programma’s. Klik voor het downloaden van de presentatie op de volgende links:

Na het plenaire informatieve gedeelte werd de groep opgesplitst in 4 groepen om te brainstormen over de volgende onderwerpen:

1.   Health claims & gezonde voeding
2.   Duurzaamheid meetbaar maken
3.   Big Data toepassingen 
4.   Matchmaking Sierteelt
5.   Matchmaking AGF
Deze deelsessies en vooral ook de pauzes en borrel werden intensief gebruikt om te netwerken en om tot matches te komen tussen gebruikersorganisaties en ICT-bedrijven. De betrokken organisaties bieden ook na deze bijeenkomst ondersteuning bij  matchmaking en het ontwikkelen van voorstellen, bijvoorbeeld door een ‘pre-proposal check’. Ook is er een webtool beschikbaar om behoeften van gebruikers en ideeën van ontwikkelaars te matchen, zie: www.finish-project.eu/matchmaking.

Volg FInish:

Volg SmartAgriFood:

Volg FIspace:

FInish Website

SmartAgriFood Website

FIspace Website

LinkedIn

LinkedIn

LinkedIn

Twitter

Twitter

Twitter