en-USnl-NL

Verslag PRODUCE2PICK2PACK

Flexibel en volautomatisch sorteren en verpakken

De Community Meeting georganiseerd vanuit het platform Tuinbouw Digitaal stond 31 mei j.l. in het teken van Produce2pick2pack. Ruim 40 geïnteresseerden maakten kennis met zowel ontwikkelingen vanuit het onderzoek als de visie vanuit bedrijfsleven op de automatische aansturing van een sorteer- en verpakkingslijn. Verder standaardiseren en meer samenwerken in de keten blijven een ‘must’ om koppelingen tussen de verschillende systemen in de toekomst mogelijk te maken.

Een belangrijk onderdeel van het programma was de demonstratie van het Pick ’n’ Pack systeem. Op de campus van Wageningen UR is in kader van het project Pick 'n Pack tijdelijk een innovatieve sorteer- en verpakkingslijn gebouwd, waarbij de gehele lijn zichtbaar was. Henk Zwinkels namens Tuinbouw Digitaal opende de meeting, waarin hij de noodzaak benadrukte van een goede integratie van informatie zowel op bedrijfs- als ketenniveau.


Demonstratie van Pick 'n Pack project met trostomaten

Meer inzicht in processen

Het doel van de middag was om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van een volledige gedigitaliseerd systeem, waarin een koppelingen tussen management- en logistieke systemen naar alle tevredenheid werken. Al snel bleek dat veel kennis aanwezig is, maar dat het moeilijk blijft om verschillende informatiebronnen goed te koppelen. In de praktijk hebben we namelijk te maken met verschillende producten en gebruikers met verschillende wensen en eisen. Daarnaast gaat het om ‘verse’ producten, die kunnen verschillen in kwaliteit. Verpakking, traceerbaarheid en hygiëne zijn andere belangrijke onderdelen binnen een lijn. Met aandacht voor de vele wensen en eisen vanuit de markt en de overheid is er binnen het project Pick’n’Pack gewerkt aan uniformering van het systeem op verschillende onderdelen.

Streven naar flexibel operationeel systeem

Het project Pick’n’Pack is uitgegaan van het principe operationele functionaliteit. ‘Het systeem moet flexibel zijn, waardoor onderdelen (’modules’) eenvoudig in te passen zijn binnen bestaande lijnen’’, meent Erik Pekkeriet, projectleider vanuit Wageningen UR. De lijn in Wageningen bestaat uit 4 compartimenten: een autonome robot die uit een rol folie de gewenste verpakking maakt, een module kwaliteitsbeoordeling (met o.a. 3 d kleuren scan, microwave scan en 3d röntgenscan), een laserprinter die zorgt voor een passend etiket, en een z-kabelrobot die de kratten met het eindproduct kan vullen. Het laatste onderdeel is de reinigingsrobot. Deze sorteer- en verpakkingslijn is in staat om van iedere tomaat (of ander product) een aantal kwaliteitskenmerken te meten en vervolgens de tomaten met dezelfde kwaliteit bij elkaar te verpakken, voor een klant die precies dat product wil hebben. De printer zorgt dat alle relevante informatie op het etiket komt.


Herman Bruninckx (KU Leuven) vertelt over flexibele software integratie in een productielijn voor de voedingsindustrie

Ervaring uit onderzoek en bedrijfsleven

Herman Bruyninckx van de KU Leuven heeft de afgelopen vier jaar onderzoek gedaan binnen dit project. Hij heeft gewerkt aan de flexibele software integratie in een productielijn voor de voedingsindustrie. ‘Eenvoudig is het niet’, concludeert Bruyninckx. ‘We hebben te maken met mensen en ‘verse’ producten. Het in kaart brengen van de exacte producteigenschappen wordt vaak onderschat’.

Peter van Hoek van Zetes gaf zijn visie over tracing en tracing in en om verpakkingslijnen. Dit bedrijf houdt zich al jaren bezig met labeling en barcodering in onder andere AGF en sierteelt. De trend is dat er steeds meer informatie van het product digitaal terug te vinden moet zijn.

Robbert Robbemond van Wageningen UR vertelde over de integratie van productieapparaten en bedrijfsmanagementsystemen in de tuinbouw, waarbij hij inging op verdere standaardisering volgens het ISA95 model.

William van Loenen van Mprise sloot de middag af met de praktijkervaring met het ISA95 model. Hij besprak de kansen voor koppelingen tussen de managementlaag en de logistieke laag en de daarbij behorende verantwoordelijkheden van de verschillende leveranciers.

Peter van Hoek van Zetes: steeds meer informatie over het product moet digitaal terug te vinden zijn

Meer informatie

Deze bijeenkomst ’Produce2pick2pack’ is georganiseerd door Tuinbouw Digitaal in samenwerking met FrugIcom, Floricode en Wageningen UR.

Overzicht van presentaties op 31 mei van de deelnemende bedrijven

Welkom & Introductie Tuinbouw Digitaal
Henk Zwinkels

Flexible software integration of modules and devices in a food processing line 
Herman Bruyninckx

Tracking & Tracing in en om verpakkingslijnen
Peter van Hoek

Van Productie naar Keten: Integratie van productieapparaten en bedrijfsmanagementsystemen in de tuinbouw
Robbert Robbemond

Introductie Pick 'n Pack*
Erik Pekkeriet

ISA95 en een prettige samenwerking tussen managementsystemen en de logistieke systemen in de kas
William van Loenen

 

(*Deze presentatie ontbreekt vooralsnog. Mocht u interesse in deze presentatie hebben, stuur dan een verzoek naar info@tuinbouwdigitaal.net)