en-USnl-NL

Nieuwsartikelen

Fruit 4.0
Het produceren van fruit kan tegenwoordig niet meer zonder betrouwbare en actuele informatie. Daarnaast zijn de ontwikkelingen op het gebied van internet, sensoren, drones en robots momenteel in een stroomversnelling gekomen. Hierdoor verandert productie radicaal naar flexibele, autonome en vraaggestuurde processen die naadloos geïntegreerd zijn in de keten. Dit wordt ook wel de vierde industriële revolutie genoemd, ofwel Industrie 4.0. Dit project heeft een roadmap ontwikkeld voor automatisering en digitalisering in de fruitsector, zodat ook deze sector de voordelen van Fruit 4.0 kan benutten.
 • 15 oktober 2015
 • Auteur: Niels Tomson
 • Aantal views: 13101
 • Reacties: 0
Consumer Interaction 2.0.
In 2014 is consumentenonderzoek uitgevoerd rond de door de sector ontwikkelde Veggipedia-app.  Hieruit blijkt dat consumenten de gezondheidsinformatie zeer waarderen. Respondenten gaven echter ook aan dat de presentatie van deze informatie ‘overzichtelijker’ en ‘duidelijker’ kan. Omdat het wenselijk is dat deze informatie beter aansluit bij de wensen van consumenten is in 2015 vervolgonderzoek uitgevoerd.
 • 4 oktober 2015
 • Auteur: Niels Tomson
 • Aantal views: 11907
 • Reacties: 0
Kwaliteitgestuurde Rozenketen

Dit project ontwikkelt een prototype van een innovatief systeem voor real-time bewaken en voorspellen van productkwaliteit in rozenketens en toe te passen in een praktijkpilot. Het systeem moet het mogelijk maken om condities die van invloed zijn op de kwaliteit van rozen te bewaken gedurende de gehele naoogstfase van producent tot retailer. Dit leidt tot een hogere kwaliteit van het product bij de eindgebruiker, minder uitval, lagere logistieke kosten door betere capaciteitsbenutting en kortere lead-times.

 • 3 oktober 2015
 • Auteur: Cor Verdouw
 • Aantal views: 7640
 • Reacties: 0
Tuinbouw Digitaal community management en verspreiding

Het innovatieprogramma  ‘a SMARTER Greenport’ zet in op het ontwikkelen van een sectoraal kenniscentrum voor de ontwikkeling, toepassing en valorisatie van vernieuwende ICT binnen de Nederlandse tuinbouwketen. De basis van dit kenniscentrum wordt gevormd door de Tuinbouw Digitaal community. Dit is een praktijknetwerk dat zich richt op een verdere digitalisering in de tuinbouw door het faciliteren en organiseren van activiteiten en communicatie-uitingen op het gebied van ICT en tuinbouw.

 • 30 maart 2015
 • Auteur: Niels Tomson
 • Aantal views: 9709
 • Reacties: 0
Voordelen van ICT-gebruik op tuinbouwbedrijven
Uit onderzoek is gebleken dat mensen vooral door prikkels van binnenuit gemotiveerd worden om ICT te gaan gebruiken. Dit kan door tuinders die nog niet digitaal zakendoen kennis te laten maken met de (economische) voordelen van het gebruik van ICT.
 • 30 maart 2015
 • Auteur: Niels Tomson
 • Aantal views: 10848
 • Reacties: 0
RSS
1234