en-USnl-NL

Nieuwsartikelen

donderdag 15 oktober 2015

Fruit 4.0

Het produceren van fruit kan niet meer zonder betrouwbare en actuele informatie. Daarnaast zijn de ontwikkelingen op het gebied van internet, sensoren, drones en robots in een stroomversnelling gekomen. Hierdoor verandert productie radicaal naar flexibele, autonome en vraaggestuurde processen die naadloos geïntegreerd zijn in de keten. Dit wordt ook wel de vierde industriële revolutie genoemd, ofwel Industrie 4.0. Dit project heeft een roadmap ontwikkeld voor automatisering en digitalisering in de fruitsector, zodat ook deze sector de voordelen van Fruit 4.0 kan benutten.

Achtergrond

Het produceren van fruit kan tegenwoordig niet meer zonder betrouwbare en actuele informatie. Fruitbedrijven worden steeds groter, ketens worden flexibeler en stellen meer klantspecifieke eisen, de markt vraagt gedetailleerde informatie over het teeltproces en ook voor regelgeving en certificering moeten veel data worden uitgewisseld. Deze ontwikkelingen stellen steeds hogere eisen aan het informatiemanagement van fruittelers.

Daarnaast zijn de ontwikkelingen op het gebied van internet, sensoren, drones en robots momenteel in een stroomversnelling gekomen. Het verandert productieprocessen radicaal naar flexibele en naadloos geïntegreerde systemen die besluitvorming ondersteunen, zelf beslissingen kunnen nemen, snel kunnen inspelen op veranderingen en informatie optimaal delen binnen het bedrijf en in de keten. Dit wordt ook wel de vierde industriële revolutie genoemd (Industrie 4.0).

Ondanks de veelbelovende technologische ontwikkelingen en de toenemende behoefte aan informatie blijven de automatisering en digitalisering in de fruitsector achter ten opzichte van andere agrarische sectoren. De Nederlandse Fruittelers Organisatie heeft daarom samen met FME, Fedecom en Tuinbouw Digitaal aan Wageningen UR (LEI en Praktijkonderzoek Plant & Omgeving) gevraagd om een roadmap voor automatisering en digitalisering in de Nederlandse fruitteelt te ontwikkelen. 

Het project is in oktober 2015 van start gegaan en het Rapport “Fruit 4.0: De vruchten van meer technologie” is juni 2016 opgeleverd. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek gaat de NFO samen met de genoemde partners werken aan projecten die een bijdrage kunnen leveren aan verduurzaming van de fruitteelt in relatie tot het milieu en het rendement op de teeltbedrijven. Het project sluit aan bij de binnen NFO vastgestelde innovatieagenda. Tuinbouw Digitaal is de koepel-PPS voor ICT innovatie van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Nieuwsberichten

• Aandacht voor project FRUIT 4.0 tijdens Fruitteeltvakbeurs in Houten (16 januari 2016)

• Rapport “Fruit 4.0: De vruchten van meer technologie” gepresenteerd (27 juni 2016)

 Resultaten folder

• Project: Fruit 4.0 (november 2016)

Publicatie

• Rapport “Fruit 4.0: De vruchten van meer technologie” (juni 2016)

• Presentatie van het rapport (juni 2016)

Contactpersoon

Cor Verdouw, Wageningen UR, LEI

        

Print
Auteur: Niels Tomson
0 Reacties

Categorieën: TD ProjectAantal views: 15837

Tags: