en-USnl-NL

Nieuwsartikelen

dinsdag 28 juni 2016

Rapport “Fruit 4.0: De vruchten van meer technologie” gepresenteerd

Zoetermeer, 27 juni 2016 - Fruittelers kunnen nog veel winst behalen met de introductie van ICT en nieuwe technologieën in de fruitteelt. Datamanagement is de smeerolie om dit vliegwiel in beweging te krijgen. Dit is de belangrijkste conclusie uit het rapport Fruit 4.0: de vruchten van meer technologie. Het rapport toont daarnaast in een roadmap welke stappen spelers in de keten hiervoor moeten maken.

Fruitteelt en keten vragen om betrouwbare en actuele informatie

Het produceren van fruit kan tegenwoordig niet meer zonder betrouwbare en actuele informatie. Fruitbedrijven worden gemiddeld groter, ketens worden flexibeler en stellen meer klantspecifieke eisen, de markt vraagt gedetailleerde informatie over het teeltproces en ook voor regelgeving en certificering moeten veel data worden uitgewisseld. Deze ontwikkelingen stellen steeds hogere eisen aan het informatiemanagement van fruittelers. Daarnaast zijn de ontwikkelingen op het gebied van internet, sensoren, drones en robots in een stroomversnelling gekomen. Ondanks de veelbelovende technologische ontwikkelingen en de toenemende behoefte aan informatie blijven de automatisering en digitalisering in de fruitsector achter ten opzichte van andere agrarische sectoren. Voor de Nederlandse Fruittelers Organisatie, FME, Fedecom en het team Tuinbouw Digitaal was dit de aanleiding om aan Wageningen UR (LEI en PPO) te vragen om een roadmap voor automatisering en digitalisering in de Nederlandse fruitteelt te ontwikkelen. Deze roadmap is maandag 27 juni in het Hortiversum in Zoetermeer aan de sector gepresenteerd. De ontwikkeling van de raodmap is gefinancierd door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Tuinbouw Digitaal.

Roadmap: ontwikkeling langs vier thema’s

In de roadmap zijn vier thema’s benoemd waarbinnen toepassingen kunnen worden ontwikkeld die op korte termijn (tussen nu en 3 jaar) tot op lange termijn (meer dan 10 jaar) in de keten geïmplementeerd kunnen worden.

1. Management en (big) data
Dit thema omvat het verwerken en analyseren van allerhande informatie tijdens de teeltcyclus. Toepassingen zijn gericht op betere managementinformatie voor teelt, bedrijfsvoering en keten. Daarmee kan gestuurd worden op het steeds verder optimaliseren van de inzet van arbeid en productiemiddelen en het steeds beter afstemmen van teelt en kwaliteit met de keten.
2. Waarneming en detectie
Dit thema omvat het geautomatiseerd, gestructureerd en tijdig verzamelen van precieze informatie tijdens de teeltcyclus. Daarmee is de teler in staat om indien nodig tijdig in te grijpen en beter te plannen. Dit kan de efficiëntie verhogen en het gebruik van middelen terugdringen.
3. Hightech voor de boomgaard
Dit thema omvat diverse machines en robots die in toenemende mate handelingen in de boomgaard kunnen verrichten. Daarmee is de teler in staat het gebruik van middelen te verminderen, de kwaliteit van het fruit te verhogen en kosten te verlagen.
4. Hightech voor de keten
Dit thema omvat het ontwikkelen van toepassingen die telers en ketenpartners helpen om betere producten te leveren, derving te verminderen en onnodige kosten tussen oogst en afzet van het product te voorkomen. Zo nemen de efficiëntie en het rendement van de keten toe en levert de keten een beter product aan de consument.
Na de overhandiging van het rapport is door fruittelers, onderzoekers, en vertegenwoordigers van handelsorganisaties en technologie bedrijven gesproken over de implementatie van de uitkomsten van het rapport. Om een volgende stap te kunnen zetten wordt gewerkt aan een projectvoorstel dat zal worden ingediend bij de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Publicatie

Lees hier het volledige rapport Fruit 4.0: de vruchten van meer technologie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NFO innovatiemakelaar Patricia Hoogervorst. Zij is bereikbaar via mail: p.hoogervorst@nfofruit.nl of op 06-27352224

   
Print
0 Reacties

Categorieën: NieuwsAantal views: 7157

Tags: